Leva i Sverige – Till vilket pris?

Att Sverige är ett bra land att leva i är knappast någon hemlighet. Under de senaste decennierna har nationen återkommande placerats i topp 20 i så gott som alla mätningar av välfärd och välstånd. Detta har till stor del berott på den utbyggda välfärdsstaten som under 1900-talet gjorde den fattiga jordbruksnationen till ett samhälle med välstånd och välfärd. Det finns dock en viss baksida då det medför höga skatter för att finansiera detta vilket påverkar landets företagsamhet och internationella konkurrenskraft.

Välfärdsstatens fördelar

Välfärdsstatens-fördelarDen svenska välfärdsstaten gör att Sverige är en av världens mest rättvisa och demokratiska länder. Anledningen till det är för att Sverige erbjuder dig samma möjligheter oavsett om du är fattig eller rik. Här kan du studera från grundskola till universitet gratis vilket är ovanligt ur ett internationellt perspektiv. Dessutom erbjuds du fri sjukvård. Sveriges är ett land som bryr sig om dem som har det tufft och därför finns en av världens bredaste sociala skyddsnät med exempelvis socialbidrag.

Välfärdsstatens baksida

Välfärdsstatens-baksidaSom vi har nämnt tidigare så erbjuder den svenska välfärdsstaten många fördelar men med detta kommer också nackdelar. För att finansiera den väldiga välfärdsapparaten så krävs det mycket pengar. Staten finansierar det framförallt via skatter. Men på grund av att välfärden kostar så mycket har Sverige en av de högsta skatterna i världen på framförallt inkomstskatt. Sverige har även höga skatter för företag som moms och bolagsskatt. Konsekvensen blir att företagen och höginkomsttagare måste bekosta de fattigas välfärd.

Välfärdsstaten ur ett historiskt perspektiv

Sverige har inte alltid varit ett land med välstånd och välfärd för alla. Förr var Sverige en fattig jordbruksnation med starka aristokratiska inslag. Några i samhället hade det väldigt bra samtidigt som majoriteten av invånarna hade det mycket knapert. I samband med socialdemokratin på 1900-talets första halva så byggdes det svenska välfärdssamhället upp samtidigt som Sveriges industri genomgick en guldålder. Det ledde till att välfärden i landet och välståndet för Sveriges invånare ökade kraftigt.

Välfärdsstaten i framtiden

Idag finns det många olika åsikter om vilken riktning den svenska välfärdsstaten(https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4lf%C3%A4rd) ska ta. Vissa partier vill att individen ska få mer makt samtidigt som statens ska minska. Det förespråkas att detta ska ske genom skattesänkningar och därmed ska det marknadsekonomiska systemet i USA efterliknas. I motsats till detta vill vissa partier ytterligare stärka den svenska välfärdsstaten genom att fördela samhällets tillgångar ytterligare genom skattehöjningar och regleringar av den fria marknaden. Enbart framtiden får utvisa vad som kommer att hända.

Vad är priset av det svenska systemet?

Det finns alltså både fördelar och nackdelar med den svenska välfärdsstaten. Den skapar välfärd och välstånd för alla i samhället. Jämlikhet är även något som den bidrar till. Detta gör att Sverige kommer på hög plats inom många kategorier när internationella mätningar genomförs. Idag är det många som debatterar vilken riktning som välfärdsstaten ska ta. Det är framtiden som kommer att avgöra. Det finns både vinnare och förlorare på detta system och det är priset av det svenska systemet.

Välfärdssystemet som fungerar bra gör Sverige till en het marknad även när det kommer till olika typer av lån. Många aktörer erbjuder snabblån och även numera smslån för att underlätta för privatpersoner men också för att det såklart är en fördelaktig affär för lånebolagen. Det finns många tjänster som jämför och hjälper konsumenter med sin privatekonomi, då man i ett land som Sverige har goda förhoppningar om att lånen kommer betalas tillbaka inom rimlig tid.