Hälsa

En hälsosam livsstil innehåller de vanor och aktiviteter som främjar ett långt liv i välmående och minskar risken för att drabbas av sjukdomar och självorsakade olyckor. Att leva hälsosamt handlar inte bara om att exempelvis träna hårt en gång i veckan, utan kräver dagliga, kontinuerliga steg för att må bra fysiskt, mental och själsligt. Läs vidare för att få en överblick av de viktigaste stegen för att skapa hälsosam livsstil enligt modern forskning och vetenskap.

Hälsosam kost

Hälsa1Att äta hälsosamt är något som kan skydda dig mot flera kroniska sjukdomar. Forskning visar att din kost är en av de största faktorerna när det gäller risken att drabbas av hjärt-och kärlsjukdomar, diabetes och cancer. En god kost leder bevisligen till ett längre liv. En balanserad och hälsosam kost innehåller en stor mängd frukt och grönsaker, fullkorn för kostfibrer, omättade och omega-3 fetter, samt nötter. Mat som kan leda till sjukdomar med överdriven konsumtion är transfetter, socker och köttprodukter.

 

Fysisk aktivitet

Mycket forskning visar på att människan behöver regelbunden fysisk aktivitet för att må bra, och att vi evolutionärt utvecklats för att röra på oss i det dagliga livet. Fysisk aktivitet har visats sänka risken för hjärt- och kärlsjukdomar med 20–30 %. Genom att röra på dig minskar du risken för stroke, och kan sänka ditt blodtryck. Forskningen säger att fysisk aktivitet såsom regelbunden löpning kan hjälpa med mentala åkommor, såsom depression. Den rekommenderade mängden är åtminstone tio minuters aktivitet per dag.

En hälsosam kroppsvikt

En-hälsosam-kroppsviktFör att behålla en hälsosam kropp, och för att öka dina möjligheter till ett långt liv är det vetenskaplig bevisat att det finns en ideal kroppsvikt, värd att hålla. Ett BMI mellan 18.5 och 24.9 är rekommenderat. För att sänka eller öka sin kroppsvikt är det viktigt med en balans av kost och fysisk aktivitet. Sockerkonsumtion kan leda till ökad viktbildning, och en avsaknad av regelbunden fysisk aktivitet gör att kroppens ämnesomsättning blir långsammare, vilket kan resultera i viktökning.

Rökning

En av det stora hälsoepidemierna i det moderna samhället är rökning. Socialstyrelsen uppskattar att runt 12 000 personer dör varje år på grund av rökning. Rökning har visats öka risken för hjärt- och kärlsjukdom med två-fyra gånger, och detsamma för stroke. Människor som röker har även 25 gånger högre chans att få lungcancer. Det finns ingen hälsosam nivå av rökning, utan det bästa man kan göra för en sund livsstil är att inte röka alls.

Alkohol

Alkohol orsakar också en stor andel dödsfall varje år, men siffrorna är inte lika höga som för rökning. Forskning har visat att i mycket begränsade situationer kan alkoholkonsumtion ha positiva effekter för kroppen, då särskilt en mild konsumtion av rött vin. I regel säger forskningen att man bör hålla sig till en alkoholmängd som motsvarar ett glas öl eller vin om dagen och att man inte bör överskrida denna mängd. Alkohol är särskilt skadande för levern, och kan skapa kronisk leverinflammation.